เปิดให้ดาวน์โหลดและ Upgrade กันแล้วอย่างเป็นทางการแล้วทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2015 ที่ผ่านมา ตอนนี้คงมีหลายๆคนได้ Upgrade Windows ของตัวเองเข้าสู่ Windows 10 กันไปแล้วไม่มากก็น้อย อาจจะติดๆขัดกันไปบ้างในช่วงแรกๆเพราะผุ้คนมากมายต่างก้เข้ามา Upgrade พร้อมกัน ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ Upgrade คงสามารถก้ามข้าวผ่านปัญหาดังกล่าวและใช้งาน Windows ...