เปิดให้ดาวน์โหลดและ Upgrade กันแล้วอย่างเป็นทางการแล้วทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2015 ที่ผ่านมา ตอนนี้คงมีหลายๆคนได้ Upgrade Windows ของตัวเองเข้าสู่ Windows 10 กันไปแล้วไม่มากก็น้อย อาจจะติดๆขัดกันไปบ้างในช่วงแรกๆเพราะผุ้คนมากมายต่างก้เข้ามา Upgrade พร้อมกัน ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ Upgrade คงสามารถก้ามข้าวผ่านปัญหาดังกล่าวและใช้งาน Windows 10 ได้อย่างมีความสุข แต่สำหรับคนที่ยังสองจิตสองใจ ไม่กล้า หรือไม่แน่ใจว่าควรจะ Upgrade Windows ที่ตัวเองใช้อยู่ให้กลายเป็น Windows 10 ดีหรือไม่ นอกจากจะถามคนใกล้ชิด คนสนิทที่ผ่านการ Upgrade มาแล้ว วันนี้ผมช่างหนุ่ม ได้รวบรวม ข้อมูลและความคิดเห้นส่วนตัวเกี่ยวกับเหตุผลที่ควร Upgrade มาใช้ Windows 10 1. Free Upgrade      อัพเกรดฟรี คำนี้คงมีความหมายต่อการตัดสินใจมาก เพราะของฟรีใครก็ชอบ ซึ่งในช่วงแรกของข่าวลือที่ว่าจะมีการให้สิทธิ์ผุ้ใช้ Windows ทุกคนได้รับการ Upgrade Free ...