วิธีแก้ปัญหา Spark Browser และ Chrome ดาวน์โหลดคลิปจาก Youtube ไม่ได้แก้ด้วยการติดตั้ง Extension เสริม 3 ตัว (เลือกตัวใดตัวหนึ่ง)ทดลองแล้ว ดาวน์โหลดได้สุงสุดที่ 720p ครับวิดีโอแนะนำการใช้งาน - FastestTubehttp://kwizzu.com/#chromeHelp- Chrome Youtube Downloaderhttp://mandel-design.xf.cz/Chrome-Youtube-Downloader/- DVDvideosoft Addonhttp://www.dvdvideosoft.com/products/video-downloader-for-browsers.htmต้องลงโปรแกรม Free Youtube Download ด้วย ถึงจะใช้งานได้http://www.dvdvideosoft.com/products/dvd/Free-YouTube-Download.htm