ทดสอบโปรแกรมกู้ไฟล์ 4 โปรแกรมกับการกู้ไฟล์จาก Flash Drive (ทดลองจริง) บทความนี้เป็นการทดสอบการกุ้ไฟลืจาก Flash Drive ครับเริ่มจากผม Full Format Flash Drive ก่อนแล้ว Copy ไฟล์ต่างๆลงไปจากนั้นผมก็ Delete ไฟล์ออก และ Emply Recycle Binแล้วค่อยใช้โปรแกรมตามนี้ กู้ไฟล์ครับ ...