ในช่วงนี้ที่คนใช้โปรแกรม winrar กันมาก และยังมีการแบ่งไฟล์แล้วอัพโหลดขึ้นเว็บฝากไฟล์ ปัญหาที่ตามมาก็คือ ดาวน์โหลดไฟล์มาครบแล้วแต่แตกไฟล์(Extract) ออกมาไม่ได้ และ error ที่มีให้เห็นกันบ่อยๆก็คือ crc failed in the encrypted file     ปัญหานี้เกิดจากไฟล์ไม่สมบูรณ์ ถึงจะดาวน์โหลดครบ 100% แต่การที่มีข้อมุลในไฟล์ผิดไปแค่นิดเดียวก็ทำให้เกิด error แบบนี้ได้ครับ วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นคือ - ให้ดาวน์โหลดไฟล์ใหม่ และต้องดาวน์โหลดแบบไม่ใช้โปรแกรมช่วยโหลด เช่น Flashget หรือ Internet Download Manager- ใช้วิธีการ Repair ไฟล์ที่เสีย วิธีนี้จะใช้ได้กับไฟล์ที่มีการเพิ่ม Recovery Record แล้วเท่านั้นครับวิธีการแก้ crc failed in the encrypted file ในโปรแกรม Winrar ด้วยวิธีการ Repair- ผมจะยกตัวอย่างไฟล์ที่แบ่งเป็นส่วนๆ แล้วแตกไฟล์ไม่ได้นะครับ ตามรูปไฟล์ที่โหลดมาก็เยอะพอสมควร และที่สำคัญที่ไฟล์เสียอยู่ด้วย พอแตกไฟล์ ก็เจอ…- จากรูปไฟล์ที่เสียก็คือ NFS ...