Google Chrome Browser ยอดนิยมและเป็นที่รู้จักของพวกเรา เพราะตั้งแต่มีเจ้านี่ออกมาผมก็แทบจะไม่ต้องใช้ IE (ยกเว้นหลีกเลียงไม่ได้) ใช้มาตั้งแต่ช่วงเปิดตัวแรกๆ จนถึงตอนนี้ก็หลายปีแล้วครับ เจอปัญหาการใช้งานต่างๆ มามาก จากทั้งตัวคนใช้ และตัว Browser เอง และช่วงหลังๆใน Page ของ Notebook-Lookup เองก็เริ่มจะมีคนสอบถามเรื่อง Browser ตัวนี้มาเรื่อยๆ เช่น เปิดไม่ได้ เข้าเว็บไม่ได้ ...