บทความนี้ต่อเนื่องจากบทความ “วิธีการตั้งค่า Keyboard ภาษาไทยใน Windows 7 ฉบับสมบูรณ์โดย” ครับ เป็นการตั้งค่าเพื่อเพิ่ม keyboard ภาษาจีนและญี่ปุ่น ใน Windows 7 ในตัวอย่างจะเป็นการเพิ่มภาษาอื่นๆหลังจากที่เพิ่มภาษาไทยไปแล้วครับ ขั้นการการเพิ่มภาษาแบบละเอียด ดูได้จากบทความ “วิธีการตั้งค่า Keyboard ภาษาไทยใน Windows 7 ฉบับสมบูรณ์โดย” วิธีเพิ่ม Keyboard ภาษาจีนและญี่ปุ่นใน Windows 7 (แบบง่าย) - กดปุ่ม Add - การเพิ่มแป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น ให้เลือก Japanese(Japan) >> Keyboard >> Microsoft IME - สำหรับภาษาจีน ให้เลือก Chinese (Simplifed, PRC) >> Keyboard >> Chinese (Simplified – Microsoft Pinyin…) - ...