บทความนี้ต่อเนื่องจากบทความ “วิธีการตั้งค่า Keyboard ภาษาไทยใน Windows 7 ฉบับสมบูรณ์โดย” ครับ เป็นการตั้งค่าเพื่อเพิ่ม keyboard ภาษาจีนและญี่ปุ่น ใน Windows 7 ในตัวอย่างจะเป็นการเพิ่มภาษาอื่นๆหลังจากที่เพิ่มภาษาไทยไปแล้วครับ ขั้นการการเพิ่มภาษาแบบละเอียด ดูได้จากบทความ “วิธีการตั้งค่า Keyboard ภาษาไทยใน Windows 7 ฉบับสมบูรณ์โดย” วิธีเพิ่ม ...