วันนี้เจอวิธีแก้ปัญหาเครื่องร้อนแล้วดับแบบแปลกๆ ครับ คือ ใช้ Software เข้าช่วย ปกติแล้วอาการร้อนแล้วดับเกิดจากตัวเครื่องมีความร้อนสะสมมากเกินไป เช่น HP compaq รุ่น G32, DM4 60-70 ก็ดับแล้ว หรือบางเครื่องอย่าง Asus ก็เกือบ 100 องศา ...