วิธีกู้ข้อมูล Email ใน Outlook Express จากไฟล์ inbox.dbx   ต่อเนื่องจากเย็นวันก่อน PC ที่ทำงานไม่สามารถใช้งาน Outlook Express ส่งหรือรับเมล์ได้เลยตั้งแต่ช่วงเช้า มีข้อความแจ้งประมาณว่าไม่สามารถติดต่อได้ เช่น SMTP Port: 0 Secure or 0x800c0131 ซึ่งเป็นอาการเสียปกติของ Outlook Express ที่ใช้งานมานานๆ คือ ไฟล์ Database ...