ต่อจากตอนแรก กับปัญหาเรื่อง Wireless ใน Dell Inspiron N4010 ไปแล้ว ต่อไปก็เรื่องการ Boot เข้า windows 7 และ Ubuntu ในตอน Install ผมลง Windows 7 ก่อนแล้วตามด้วย Ubuntu 12.04 ผลคือ ตัว Ubuntu ...