วิธีแก้ปัญหา Unmountable_Boot_Volume ใน Windows XP

ปัญหานี้เจอกับเครื่อง Asus EEE PC ที่เคยดัดแปลงใส่ HDD แทน SSD ของเดิมครับ

ที่มาคือ เปิดเครื่องปกติ พอเข้า Windows ก็เจอกับจอสีฟ้า และมีข้อความ error บอกว่า

Unmountable_Boot_Volume

นั่นก็หมายถึงว่า ไม่สามารถบูท Windows ได้นั่นเอง และสาเหตุก้มาจากการเสียหายของ Harddisk ไม่ว่าจะเป็น Partition หาย พัง หรือเกิด Bad Sector

วิธีแก้ปัญหา Unmountable_Boot_Volume ใน Windows XPวิธีแก้ปัญหา Unmountable_Boot_Volume ใน Windows XPวิธีแก้ปัญหา Unmountable_Boot_Volume ใน Windows XPวิธีแก้ปัญหา Unmountable_Boot_Volume ใน Windows XP

วิธีแก้ปัญหา Unmountable_Boot_Volume ใน Windows XP

ส่วนการแก้ปัญหาก็คือ ลอง Repair Bad Sector ดูก่อน ถ้า Repair ได้ก็จัดการลง Windows ใหม่ไปเลย แต่ถ้าแก้ BAD ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยน HDD ตัวใหม่ครับ

**สำหรับเครื่อง Asus EEE PC ผมลองเช้คแล้ว มี BAD จริงๆ และ Drive C ที่ใช้ลง Windows ก็หายไปเลย ตอนนี้ก็กำลังกู้ข้อมูล ถ้าเสร็จผมก็จะ Repair BAD ต่อ