วิธีแก้ปัญหา Spark Browser และ Chrome ดาวน์โหลดคลิปจาก Youtube ไม่ได้
แก้ด้วยการติดตั้ง Extension เสริม 3 ตัว (เลือกตัวใดตัวหนึ่ง)
ทดลองแล้ว ดาวน์โหลดได้สุงสุดที่ 720p ครับ
วิดีโอแนะนำการใช้งาน

– FastestTube
http://kwizzu.com/#chromeHelp
– Chrome Youtube Downloader
http://mandel-design.xf.cz/Chrome-Youtube-Downloader/
– DVDvideosoft Addon
http://www.dvdvideosoft.com/products/video-downloader-for-browsers.htm
ต้องลงโปรแกรม Free Youtube Download ด้วย ถึงจะใช้งานได้
http://www.dvdvideosoft.com/products/dvd/Free-YouTube-Download.htm