วิธีเคลียร์ ล้าง User Password ใน Windows XP, Vista, 7 ด้วยโปรแกรม Active Password Changer

คลิปนี้ ผมจะแนะนำการใช้งานโปรแกรม Active Password Changer เพื่อล้าง Password ก่อนเข้า Windows XP, Vista, 7 ครับ

วิธีเคลียร์ ล้าง User Password ใน Windows XP, Vista, 7 ด้วยโปรแกรม Active Password Changer

โปรแกรมนี้ อยู่ในแผ่น Hiren Boot CD มาหลายๆเวอร์ชั่น ในคลิปนี้ผมใช้แผ่น Hiren 10.6 ในการทดลองให้ดูครับ

 

ตัวอย่างการใช้งานจริง (เครื่องอื่นๆ)