[บันทึกช่าง] HP G6 เปิดขึ้นภาพ แต่มี SMART Hard Disk Error

[บันทึกช่าง] HP G6 เปิดขึ้นภาพ แต่มี SMART Hard Disk Error

โน้ตบุ๊ค : HP G6

อาการเสีย : เปิดขึ้นภาพ แต่มี SMART Hard Disk Error

การตรวจเช็ค :

อาการแบบนี้ เป็นการเตือนจากเครื่องว่า HDD เริ่มจะมีปัญหาแล้ว ซึ่งเป้นข้อดีของยี่ห้อ HP Compaq เพราะเครื่องจะมีการตรวจสอบสถานะ S.M.A.R.T ของ HDD

พูดรวมๆคือการเสื่อมสภาพของ HDD นั่นเอง ถ้าใน Windows สามารถใช้โปรแกรม HDtune ดูได้

การเสื่อมสภาพของ HDD เป็นเรื่องปกติ จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ ชั่วโมงการใช้งาน (ถึงไม่ใช้ก็เสื่อมสภาพได้เหมือนกัน) ลักษณะการใช้งาน เช่น HDD มีการอ่านเชียนข้อมุลตลอดเวลา

ปัจจัยอื่นๆ เช่น พกเครื่องเดินทางตลอด เจอแรงกระแทก เครื่องตก หรือของตกใส่ ซึ่งจะทำให้ HDD เสื่อมสภาพหรือเสียเร็วขึ้นนั่นเอง

สรุป อาการ SMART Hard Disk Error หมายถึง HDD เริ่มจะมีปัญหา แนะนำให้ย้ายข้อมุลออกมาทันที แล้เปลี่ยนไปใช้ HDD ตัวใหม่