บันทึกช่าง แก้อาการจอฟ้า BSOD 124 ของ Toshiba Satellite L510 Win7

วันนี้เป็นอาการจอฟ้าของ Toshiba Satellite L510 ที่มีอาการจอฟ้าหลังจาก Boot เข้า Windows 7

จอฟ้าที่ออกมาให้เห็นมีหลายแบบ แต่ที่เห็นบ่อยๆ คือ
STOP: 0x00000124

บันทึกช่าง แก้อาการจอฟ้า BSOD 124 ของ Toshiba Satellite L510 Win7

หาข้อมูลดูก็เจอว่า อาจจะเป้นที่ CPU แต่ก้สามารถแก้ขัดไปได้ด้วยการปรับลดค่า CPU ใน BIOS ลง เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้น

ใน BIOS ที่ Advanced Tab
– ปรับ Core Multi-Processing : [Disabled]
บันทึกช่าง แก้อาการจอฟ้า BSOD 124 ของ Toshiba Satellite L510 Win7

เสร็จแล้ว Save ลองเข้า Windows 7 ดูอีกที ปรากฎว่าเข้าได้แล้ว

แต่ถ้ายังไม่ได้ก็ต้องลองซ่อม Hardware ดู